В СУ „Димитър Благоев“ се проведе час по„Човекът и природата“ като част от дейностите по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“
Медиа:

На 12.11.2020 г. в 6-ти „в“ клас на СУ „Димитър Благоев“ се проведе час под надслов „Човекът и природата“ като част от дейностите по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“.
Чрез подбрани от тях текстове учениците проследиха как хората са възприемали природния свят в различни етапи от развитието си.
Александра Любенова, Борил Найденов и Анастасия Костякова говориха за обожествяването на природния свят от древния човек в митологията.
Анастасия представи част от библейската история свързана със сътворението на видимия свят.
Александрина Александрова, Александър Атанасов, Радостин Беев, Иван Динев, Ивета Валентинова, Ралица Иванова и Габриела Димитрова илюстрираха с текстове на приказки и песни и разкази за народни обичаи как в народното творчество природата е олицетворявана от човека.
Никола Йосифов и Симона Георгиева припомниха как природата е вдъхновила двамата големи български поети – Иван Вазов и Любен Каравелов да сътворят прекрасните стихове на творбите „Хубава си, моя горо“ и „Отечество любимо, как хубаво си ти!“.
Никола разказа как английският писател и природозащитник Джералд Даръл още от дете е знаел, че ще стане естествоизпитател, защото много е обичал животните.
В края на часа учениците обобщиха, че към природния свят трябва да се отнасяме не само с възторг, но и с внимание, любов и уважение.

Източник: СУ „Димитър Благоев“