В СУ  „Димитър Благоев“ се проведе кръгла маса на тема „Взаимодействието  библиотека-училище: възможности и предизвикателства“
Медиа:

На 21.10.2020 г. в актовата зала на СУ „Димитър Благоев“ се проведе кръгла маса на тема „Взаимодействието библиотека-училище: възможности и предизвикателства“. Събитието се проведе във връзка с изпълнение на проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“. Гости на срещата бяха Росен Маринов – Директор дирекция „Култура и културно наследство“, Таня Ликова – Главен експерт „Култура“, Елена Ангелова – Главен библиотекар Градска библиотека – Свищов, Веселина Спасова – библиотекар Библиотека при ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856 и Ивелина Иванова – Директор Исторически музей – гр . Свищов.

Училищната библиотека играе важна роля в училищния живот и цели задоволяването на учебните и научни потребности на учениците и преподавателите. Тя разполага с просторна обща заемна и читалня, книгохранилище. Книжният фонд към настоящия момент е 19 433 тома, от които 1385 е литература на чужд език – руски, английски, немски и френски. Получават се и 11 бр . периодични издания.

С цел подпомагане на учебно-възпитателната работа фондът се обогатява непрекъснато чрез покупка, обмен и дарения. Чрез настоящия проект се закупиха 151 книги и учебни помагала на стойност 1500 лв .

Нашата училищна библиотека отдавна не е само място за заемане на книги и учебна литература. Тя се утвърди като съвременен център за четене и информираност. Но използвайки само традиционните методи на работа, библиотеката губи част от своите читатели. Децата вече подобряват своята четивна и информационна компетентност чрез използване на нови технологии. Ученическата аудитория вече трайно е изградила навици за търсене в глобалната мрежа, виртуалното пространство е предпочитано при търсене на актуална, селектирана и кратка информация.

Чрез проекта по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“ ще бъде създаден „кът за четене“ със STEM оборудване на стойност 2500 лв .

STEM комплектът ще включва:

· Процесорен модул с интегрирани цифрови сензори /за измерване на налягане на въздуха, температурата на околната среда, ток, разстояние, движение, външна температура, GPS, светлина, рН , относителна влажност. Софтуер за визуализиране и анализ на измерванията /на български език/. Покриващи теми от учебни направления 1-12 клас.

· 21.5 “ Екран за визуализация

· Компютърна конфигурация

· Интерактивен специализиран софтуер mozaBook & LabCam

Целта на този кът е да предразположи учениците, както към изграждане на трайни навици за четене, така и към работа в екип за търсене, извличане и анализиране на информация от различни източници. В къта освен STEM оборудването ще има и научна литература под формата на лабораторни комплекти за експерименти. По този начин учители и ученици по-добре ще визуализират и представят концепции, които се изучават в областта на природните науки.

По информация на: СУ „Д.Благоев“