В СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“ ПРОВЕДОХА УРОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В КЛАСНАТА СИ СТАЯ НА ОТКРИТО
Медиа:

Откритата класна стая на СУ „Николай  Катранов“ е създадена като част от изпълнението на дейности по финансиран от МОСВ и ПУДООС екопроект с наименование„Как да опазим въздуха – внедряване на интерактивни технологии за мониторинг в училище“. Проектът се реализира в рамките на кампанията „За чиста околна среда“ – 2022 година.

 

По информация на СУ „Николай Катранов“