Вълчев даде още възможности за превключване към дистанционно обучение (НОВА ЗАПОВЕД)

Образователният министър Красимир Вълчев даде още възможности на училищата в „червена“ или „оранжева“ зона за превключване към дистанционно обучение. С негова заповед се разрешава онлайн да минават отделни паралелки в начален етап, поне половината от 5-и клас нагоре, тяхното редуване или пък цялото школо да кара онлайн уроци.

Директорите на училищата могат да предложат преминаване към обучение от разстояние в електронна среда при постоянна нарастващ или голям брой ученици и учители, които са заразоносители на COVID-19, с грипоподобни симптоми, сходни на COVID-19, и или поставени под карантина. Онлайн уроците могат да бъдат за всички паралелки, поне 50% от паралелките от 5-и клас нагоре или за две и повече паралелки в начален етап.

При постоянна нарастващ или голям брой ученици и учители, които са заразоносители на COVID-19, с грипоподобни симптоми, сходни на COVID-19, и или поставени под карантина, които обаче са съсредоточени в отделни паралелки директорът може да предложи онлайн уроци да карат до 50% от ученици от паралелките от 5-и клас нагоре, отделна паралелка в начален етап или паралелките от 5-и клас нагоре да се редуват при превключването към дистанционно обучение.

В заповедта е посочено, че присъственото обучение с приоритетно за постигане на образователните цели и социализацията на учениците, затова срокът за онлайн уроци не бива да надвишава 10 учебни дни. При необходимост обаче директорите могат да повторят процедурата и да преминат отново към онлайн уроци.

Решението се взема от педагогическите съвети в школата, като се съгласува с обществения съвет и се вземат предвид нагласите на родители и ученици.

Вълчев посочва, че при превключването обучение в електронна среда от разстояние първо трябва да преминават гимназистите, при влошаване на епидемичната обстановка мярката може да се прилага и за 5-7 клас, а в начален етап само в изключителни случаи при обективна невъзможност за присъствено обучение.

Решението за онлайн занимания в дадено училище може да се взема и по препоръка на здравните инспекции или областните координационни щабове.

Източник: Монитор