ВАЖНИ ДАТИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЕМА В VIII КЛАС
Медиа:

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

Вчера изтече крайния срок за подаване на заявления за участие в първи етап на класиране за приемане в VIII клас. Времевото разпределение на дейностите, които следват е:
  • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране: до 12 юли 2022 г.
  • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: 13 – 15 юли 2022 г.
  • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: до 20 юли 2022 г.
  • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: 21 – 22 юли 2022 г.
  • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране: 25 юли 2022 г.
  • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: 26 – 27 юли 2022 г.
  • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране: 29 юли 2022 г.
  • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: 01 – 02 август 2022 г.
  • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране: до 03 август 2022 г.
  • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване: до 10 септември 2022 г.