ВАЖНО! Конкурси за докторанти, обявен прием 2020/2021 г.

Уважаеми кандидат-докторанти,

във връзка със Заповед № РД-01-651/11.11.2020 г. на министъра на здравеопазването и поради влошаване на епидемиологичната обстановка в страната, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19,

Ви уведомяваме:

Конкурсните изпити по специалността, насрочени за 02 декември 2020 г., ще се проведат с начален час 9:00 часа, както следва:
Докторска програма

Място на провеждане

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Финанси)

Ауд. 15 и ауд. 16, Факултетски корпус, втори етаж

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане и социално дело)

Ауд. 20, Факултетски корпус, втори етаж

Политическа икономия

Ауд. 26, Факултетски корпус, втори етаж

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)

Ауд. 63, Факултетски корпус, трети етаж

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол и анализ)

Ауд. 54, Факултетски корпус – южен вход, втори етаж

Икономика и управление (индустрия)

Ауд. 64, Факултетски корпус, трети етаж

Икономика и управление (търговия)

Ауд. 72, Факултетски корпус, четвърти етаж

Приложение на изчислителната техника в икономиката

Ауд. 401, Корпус Запад, втори етаж

Маркетинг

Ауд. 102, Корпус Запад, приземен етаж

Социално управление

Ауд. 305, Корпус Запад, първи етаж

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация)

Ауд. 306, Корпус Запад, първи етаж

Планиране

Ауд. 306, Корпус Запад, първи етаж

Конкурсните изпити по чужд език, насрочени за 04 декември 2020 г., ще се проведат с начален час 9:00 часа, както следва:
Писмен изпит:
Докторска програма

Място на провеждане

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане и социално дело)

Ауд. 64, Факултетски корпус, трети етаж

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Финанси)

Ауд. 62, Факултетски корпус, трети етаж

Политическа икономия

Ауд. 64, Факултетски корпус, трети етаж

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация)

Ауд. 16, Факултетски корпус, втори етаж

Планиране

Ауд. 16, Факултетски корпус, втори етаж

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)

Ауд. 16, Факултетски корпус, втори етаж

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол и анализ)

Ауд. 16, Факултетски корпус, втори етаж

Икономика и управление (индустрия)

Ауд. 16, Факултетски корпус, втори етаж

Икономика и управление (търговия)

Ауд. 15, Факултетски корпус, втори етаж

Приложение на изчислителната техника в икономиката

Ауд. 15, Факултетски корпус, втори етаж

Маркетинг

Ауд. 15, Факултетски корпус, втори етаж

Социално управление

Ауд. 15, Факултетски корпус, втори етаж

Устен изпит:
– немски език – ауд. 27, Факултетски корпус, втори етаж;
– английски език – ауд. 24 и ауд. 26, Факултетски корпус, втори етаж.
При явяването на изпита носете личната си карта. Изпитите ще се проведат при спазване на всички противоепидемични изисквания. Пускането в залите ще започне в 8:45 ч.

По информация на: СА „Д.А.Ценов“