ВАЖНО!  ОТНОСНО РАБОТАТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

Уважаеми съграждани,
Предвид високия процент заболял педагогически и обслужващ персонал, не всички детските градини на територията на цялата община ще отворят на 5 април. Отсъствието на необходимия брой персонал, поставя в невъзможност нормалното функциониране на учрежденията.

В следващите два дни ще бъде извършен обстоен анализ на ситуацията, което ще определи, кои от детските градини ще могат да отворят отново врати. Работата им ще бъде възстановена, при това само на онези заведения, в които на лице и в добро здравословно състояние е необходимия състав.

В момента епидемичната обстановка в Свищов е усложнена.
Заболеваемостта е висока. Нормалното протичане на учебните занятия при отсъствието на учители и помощник-възпитатели е невъзможно.

Ще ви уведомим своевременно, кои детски градини ще възстановят дейността си и кога.

Благодарим ви за разбирането!

ОБЩИНСКИ КРИЗИСЕН ЩАБ – СВИЩОВ