Важно съобщение
Медиа:

Уважеми родители,

уведомяваме Ви, че децата, родени през 2018 година, които са подали заявление за прием в детска градина, не са класирани и не са участвали в класирането, защото не отговарят на изискванията на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски грдини на територията на Община Свищов, (т.е в годината на кандидатстване трябва да навършват 3 години). Тези деца могат да участват за прием в детска градина след изчерпване на местата в яслените групи.