Важно съобщение
Медиа:

Уважаеми родители,

напомняме ви, че крайният срок за записване на приетите на първо класиране деца в детски градини и яслени групи е до 16 часа на 07 юли 2020 година.