Съгласно Заповед № РД09-3172/ 12.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката, и Заповед № 1659-РД-01-03 от 10.11.2020 г. на Кмета на Община Свищов образователният процес за учениците от гимназиален етап ще се провежда от разстояние в електронна среда в срок до 30.11.2020 г.

zap3172_OKSht-RZI-12112020 (1)