ВАЖНО: УТРЕ ИЗТИЧА КРАЙНИЯ СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В 8 КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

Напомняме ви, че на 15 юли 2022 г. (петък) изтича срокът за записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.
Времевото разпределение на дейностите, които следват е:
  • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: до 20 юли 2022 г.
  • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: 21 – 22 юли 2022 г.
  • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране: 25 юли 2022 г.
  • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: 26 – 27 юли 2022 г.
  • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране: 29 юли 2022 г.
  • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: 01 – 02 август 2022 г.
  • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране: до 03 август 2022 г.
  • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване: до 10 септември 2022 г.