ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИТЕ – ОТ ДНЕС СТАРТИРА ЗАПИСВАНЕТО НА ПРИЕТИТЕ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ УЧЕНИЦИ
Медиа:

От днес до 17.07.2023 г. вкл. класираните на първи етап ученици имат възможност да се запишат или да подадат заявление за участие във втори етап на класиране.

Напомняме Ви, че:

  • Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://infopriem.mon.bg. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.
  • Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Училищата ще приемат документи за записване на 13.07.2023 г., 14.07.2023 г. и 17.07.2023 г. Ако ученик не се яви, мястото му НЕ се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.
  • Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

 

Важно е да знаете, че:

Съгласно чл. 72 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

  • заявление до директора;
  • оригинал на свидетелство за основно образование
  • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

 


Времевото разпределение на дейностите по приемането на учениците в VIII клас е:


Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 13 – 17 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 19 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 20 – 24 юли 2023 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25 юли 2023 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 31 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 01 – 02 август 2023 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 04 август 2023 г.

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране 07 – 08 август 2023 г.

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране до 10 август 2023 г.

Записване на класираните ученици след четвърти етап на класиране 11-14 август 2023 г.

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране до 16 август 2023 г.

Попълване на Заявление до директора на училището за попълване на незаетите места след четвърти етап на класиране От 16 август до 10 септември 2023 г.