ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИТЕ – ОТ УТРЕ СТАРТИРА ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

В средните училища и професионалните гимназии на територията на Община Свищов с резултатите от първо и второ класиране в VIII клас са записани общо 198 ученици.

От 26 юли (вторник) стартира приема на документи за участие в трети етап на класиране. В подаваното заявление  ученикът може да промени и пренареди желанията си, съобразно с обявените свободни места, като НЕ ЗАПАЗВА мястото си от по-преден етап на класиране.

Малкото останали незаети места, участващи в трето класиране по училища, профили и специалности са разпределени по следния начин:

 • В СУ „ Димитър Благоев“: за специалност „Компютърна графика“ – 2 свободни места, за профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – 4;
 • В СУ „Николай Катранов“: профил „Природни науки“ – 2 свободни места, за профил „Чужди езици“ – всички места за заети.
 • В СУ „Цветан Радославов“: профил „Природни науки“ – 2 свободни места.
 • В СПГ „ Алеко Константинов“: за специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника“ – 6 свободни места, за специалност „Промишлена електроника“ – 8 свободни места, за специалност „Мебелно производство“ – 12 свободни места, за специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“ – 5 свободни места, за специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“ – 4 свободни места. В специалност „Автотранспортна техника“ всички места за заети.
 • В ПДТГ „ Димитър Хадживасилев“ – за специалност „Икономическа информатика“ – 10 свободни места, за специалност „Електронна търговия“ – 5 свободни места, за специалност „Икономика и мениджмънт“ – 2 свободни места, за специалност „Организация на туризма и свободното време“ – 6 свободни места.

 

Напомняме ви, че:

Съгласно чл. 72 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

 • заявление до директора;
 • оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

 

Времевото разпределение на дейностите по приемане на учениците в VIII клас, които следват е:

 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: 26 – 27 юли 2022 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране: 29 юли 2022 г.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: 01 – 02 август 2022 г.
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране: до 03 август 2022 г.
 • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване: до 10 септември 2022 г.