На основание заповед на Ректора на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов № 1054/19.11.2020 г. насрочената за 28.11.2020 г. редовна изпитна сесия на студентите от IV курс, всички специалности, задочна форма на обучение, е преместена на 13.12.2020 г. (неделя).