Възможност за участие в 8-ми международен студентски симпозиум „Experience. Knowledge. Contemporary Challenges” на тема „Back to the Future. Social-Economic Challenges and Perspectives“

Уважаеми студенти и докторанти,
Университетът ARTIFEX в Букурещ най-учтиво Ви кани да вземете участие в 8-мия международен студентски симпозиум на тема „Back to the Future. Social-Economic Challenges and Perspectives“. Научният форум се организира в партньорство с СА „Д. А. Ценов“ и висши училища от Украйна, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия и Италия.
Събитието ще се проведе онлайн на 27-28 май 2021 г.
Тематични направления:
Entrepreneurship, Social and Cooperative Economics;
Business Administration, Management, Marketing;
Finance, Banking and Accounting;
Cybernetics, Statistics and Business Informatics;
Economic and Social Studies.
Важни дати:
10 май 2021 – изпращане на заявка за участие и цялостна разработка;
14 май 2021 – получаване на уведомление за одобрение на разработката след преглед от научен комитет.
Работни езици: английски и румънски език.

За повече информация посетете следния линк.
https://www.artifex.org.ro/cercetare/