ВЪЗПИТАНИЦИ НА ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА, ОРГАНИЗИРАНА ОТ  СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
Медиа:

На 10.11.2022 г. учениците от IX б и XII а клас на Търговската гимназия, специалности „Организация на туризма и свободното време“ и „Бизнес администрация“, придружавани от техните учители Аделина Замфирова, Диана Илиева – Атанасова и Лилия Георгиева, имаха възможността и удоволствието да присъстват на дейност по изпълнение на проект „Предоставяне на възможности на МСП в сектора ХоРеКа за ефективно усвояване на знания и инструменти за изкуствен интелект“ към СА „Д. А. Ценов“. Директорът на ПДТГ „Д. Хадживасилев“, г-жа Лиляна Димитрова, представи училището като партньор на Центъра за професионално обучение към СА „Д .А. Ценов“, в изпълнение на дейности по проекта.

 

По информация на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“