Вечна благодарност и поклон пред Дарителя

В ден на пандемия и Ден на народните будители, нека да си спомним за големия българин, дарител и светла личност от Възраждането Димитър Апостолов Ценов, дарил цялата си собственост – пари, ценни книжа, недвижими имоти за откриване и поддържане на Висше търговско училище в Свищов. В завещанието четем: „Като принасям своята скромна лепта на народния олтар, свършвам с благопожеланието, щото българския народ да върви безспир по пътя на културния напредък към постигането на своя идеал. Амин!“. Вечна благодарност и поклон пред Дарителя!