Випуск 2020 на Средно училище „Цветан Радославов“

Те продължават своето обучение в сферата на медицината, ветеринарната медицина и агрономството.

Абитуриентите от Випуск 2020 на Средно училище „Цветан Радославов“ успешно продължиха своя път към реализация в сферата на природните науки.
По традиция изборът на зрелостниците за втори ДЗИ бе биология и здравно образование, на който учениците от профил „Спорт“ се представиха много добре, а отличник на випуска е Елена Балдъркова. Те продължават своето обучение в сферата на медицината, ветеринарната медицина и агрономството.

По информация на СУ „Цветан Радославов“ – гр. Свищов