ВРЪЧЕНИ БЯХА ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА  ЗА 2020 ГОДИНА
Медиа:

На 1 март – Денят на художествената самодейност, Община Свищов връчи наградите на заслужилите културни дейци и учители за 2020 година. Поради създалата се епидемична обстановка церемонията, която по традиция се провежда около 24 май беше отложена няколко пъти през изминалата година. След почти едногодишно отлагане, реализирането на мероприятието стана възможно в първия ден на месец март 2021 година. С цел спазване на противоепидемичните разпоредби на церемонията бяха поканени номинираните в класацията, директорите на съответните културни и образователни институции, както и ограничен брой колеги и близки на наградените. Въпреки по-тесния кръг присъстващи, вълнението у наградените пролича от сцената на Първото българско читалище. Наградите, които по традиция Общината присъжда са в следните категории: „Деятел на културата“, Учител на годината“ – в съответните образователни етапи и „Достоен за Свищов“ – най-високото отличие в областта на културата и образованието. Последната награда не се присъжда за 2020 година, поради липса на номинации. Освен регламентираните категории, бяха връчени и допълните награди за заслуги. Класацията с най-добрите културни дейци и учители за 2020 година изглежда по следния начин:
ДЕЯТЕЛ НА КУЛТУРАТА
1. Д-р Марин Кирилов Маринов – Исторически музей – гр. Свищов
2. Елена Ангелова – Богданова – Исторически музей – гр. Свищов

ПОЧЕТНА ГРАМОТА ЗА АКТИВНА ДЕЙНОСТ
1. Стефка Добрева Стоянова – с. Г. Студена, НЧ „Просвещение – 1897“
2. Добри Николов Радев – с. Г. Студена, НЧ „Просвещение – 1897“
3. Христина Неделчева Начева – с. Козловец, НЧ „Развитие – 1891“
4. Росица Илиева Тончева – с. Деляновци, НЧ „Пробуда – 1928“
5. Станимир Любенов Станимиров – с. Хаджидимитрово, НЧ „Заря – 1898“

ПОЧЕТНА НАГРАДА „ЗА ЗАСЛУГИ“
(за принос в читалищното дело и роля за опазването и развитието на културата в община Свищов)

1. Марин Николов Крачунов – НЧ „Просвета-Драгомирово – 1912“, с. Драгомирово
2. Пламен Александров Александров – ПБНЧ „Ел. и К. Д. Аврамови 1856“ – гр. Свищов

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА – ПРЕДУЧИЛИЩЕН ЕТАП
1. Корнелия Петрова Илиева – ДГ „Калина Малина”, гр. Свищов

ПОЧЕТНА ГРАМОТА ЗА ПОСТИЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО – ПРЕДУЧИЛИЩЕН ЕТАП
1. Ася Любомирова Любенова – ДГ „Васил Левски“, гр. Свищов
2. Марияна Ангелова Николова – ДГ „Чиполино“, гр. Свищов
3. Неда Иванова Илиева – СУ „Димитър Благоев“, гр. Свищов

• УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА – НАЧАЛЕН ЕТАП
1. Веселина Страшимирова Стойчева – СУ „Николай Катранов”, гр. Свищов
2. Милена Иванова Филипова – СУ „Цветан Радославов“, гр. Свищов

ПОЧЕТНА ГРАМОТА ЗА ПОСТИЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО – НАЧАЛЕН ЕТАП
Не се присъжда (няма други номинирани)
УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
1. Елена Стефанова Илиева – СУ „Николай Катранов”, гр. Свищов

ПОЧЕТНА ГРАМОТА ЗА ПОСТИЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
Не се присъжда (няма други номинирани)
УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА – ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
1. Роза Иванова Кръстева – Попова – СУ „Николай Катранов“, гр. Свищов

ГРАМОТА ЗА ПОСТИЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО – ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
1. Наталия Данаилова Станкова – СУ „Цветан Радославов“, Свищов

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА – ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
1. Инж. Минко христов николов – СПГ „Алеко Константинов“, гр. Свищов

ПОЧЕТНА ГРАМОТА ЗА ПОСТИЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО – ЕТАП НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
1. Петя Гутева Гутева – ПДТГ „Димитър Хадживасилев“, гр. Свищов

ПОЧЕТНА НАГРАДА „ЗА ЗАСЛУГИ“
(за принос в образованието и съществена роля за развитието на спорта в община Свищов)
1. Николай Георгиев Николов – СУ „Димитър Благоев”, гр. Свищов
2. Ангел Кънчев Петков – ПДТГ „Димитър Хадживасилев“, гр. Свищов

ПОЧЕТНА ГРАМОТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ
(на учители наградени с почетното отличие „Неофит Рилски“ на Министерство на образованието и науката)
1. Елена Илиева – старши учител по Физика и астрономия в СУ „Николай Катранов“
2. Петя Попова – старши начален учител в СУ „Николай Катранов“
3. Ценка Димитрова – старши начален учител в СУ „Николай Катранов“
4. Христо Христов – старши учител по Физическо възпитание и спорт в СУ„Николай Катранов“

ДОСТОЕН ЗА СВИЩОВ
Не се присъжда