Връчване на грамоти за активно участие в НП“Ученически олимпиади и състезания“ – 2020 в СПГ „Алеко Константинов“
Медиа:

Връчване на грамоти за активно участие в Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ – 2020, Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“ от СПГ „Алеко Константинов“. Грамоти връчва на отличените си ученици инж. Зорница Минчева.