Връщат военното обучение в училищата по нова програма на МОН и МО

С тренажори и симулатори ще бъдат оборудвани 20 училища

Учениците ще придобиват първонaчални знания и умения по военна подготовка, ще учат какви са различните видове военни средства и правилата на общуване във военните структури. Това ще се случи в училищата, които се включат в новата Национална програма за изследване на историческото минало на Българската армия и тържествено отбелязване на Деня на храбростта и Българската армия – 6 май, на образователното министерство, която ще се изпълнява съвместно с Министерството на отбраната.

След проведените обучения от учениците се очаква още да са усвоили основните начини и способи за ориентиране в местност, да могат да оказват първа медицинска помощ, да са развили лидерски умения и тези за работа в екип.

От Министерството на отбраната ще организират и национален форум за обучение и за представяне на добри практики на ученици на тема: „Запознаване на учениците с военното дело и със славното историческо минало на Българската армия и споделяне на добри практики”. В него ще се включат 33 отбора от всички области в страната – по 10 участници, включително ръководител, пише „Монитор“.

От образователното министерство пък се очаква да организира занимания за ученици от 8-и до 10-и клас в 2000 школа. Дейностите трябва да помогнат за засилване на интереса на учениците към историята и постиженията на Българската армия. Като част от заниманията си по програмата те могат да се грижат за войнишки паметник или паметник, посветен на конкретни личности от историческото минало на Българската армия или пък да провеждат интервюта с наследници на участници във войните за национално обединение.

За 2021-ва са предвидени още две нови национални програми освен военната. Втората е насочена към професионално образование и обучение. По един от модулите й в минимум 20 училища, предоставящи професионална подготовка, учебните и производствените бази ще бъдат модернизирани.

Кабинетите по практика ще бъдат обзавеждани с демонстрационни макети, тренажори, симулатори, включително и мобилни модули и съоръжения. По националната програма за училищата ще бъдат осигурени и транспортни средства за провеждане на практики в реална работна среда. Целта е на над 1000 ученици от професионални гимназии и средни училища да бъде предоставена качествена професионална подготовка в реални предприятия, което пък да улесни реализацията им на пазара на труда.

Последната нова национална програма ще бъде насочена към рехабилитацията на учителите. Образователният министър Красимир Вълчев вече обясни, че тя ще бори бърнаут синдрома сред педагозите. Благодарение програмата у учителите ще се създават умения за справяне с хроничния стрес в работата им.

Източник: dnes.bg