Всички детски градини в община Свищов ще бъдат снабдени с 5- степенна система за филтрация на питейната вода

Общинското ръководство за пореден път доказва своята ефективна грижа към децата на Свищов

С 5-степенна система за филтрация EcoWater Solution ще бъдат снабдени всички групи в детските градини от община Свищов. Екологичното и ефективно решение осигурява пълен контрол на качеството на водата чрез последно поколение висококачествени филтри.
Системата представлява самостоятелен ФИЛТРИРАЩ АПАРАТ (диспенсър) за вода, който е постоянно свързва към ВиК мрежата и осигурява неограничено количество безкомпромисно чиста вода. Пречиства водата чрез интегрирана филтрираща 5 –степенна система в апарата и отстранява вредни примеси като пясък, ръжда, хлор, варовик, бактерии, вируси, микроорганизми, тежки метали, пестициди и разтворени химикали. Към системите за филтрация в детските заведения от община Свищов ще бъде поставен и допълнителен филтър за обезманганяване на водата.

Чрез това eкологично, иновативно и удобно решение за непрекъснато и качествено снабдяване с чиста вода, общинското ръководство осигурява едно здравословно решение на проблема с питейната вода в детските градини и за пореден път доказва своята ефективна грижа към децата на Свищов.