Втора среща на учениците от СПГ „Алеко Константинов“гр.Свищов по НП „Иновации в действие“
Медиа:

От 23 до 26 юни 2021 г. ученици и учители от Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ гостува на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Видин – иновативно училище. Срещата е инициирана по Национална програма „Иновации в действие“. В нея взеха участие и представители на ПГ по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“ – гр. Русе

Национална програма Иновации в действие дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни училища – партньори от цялата страна.

Основната цел на програмата е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.

На първия ден от нашето посещение представители на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ ни запознаха с културно–историческите забележителности на града и с красивия крайдунавски парк. Учениците от трите училища бързо се сприятелиха. Те разказаха интересни случки от училищния си живот, затова как е организирано ежедневието им и за специалностите, по които се обучават.

На следващия ден нашите партньорите ни представиха своята иновация  – комбиниран урок по икономика, химия и физическо възпитание и спорт. Ученици и учители по атрактивен начин разкриха междупредметните връзки по трите дисциплини и как на практика различни области на научното познание се преплитат и са необходими в реална житейска и работна среда. Въведената от нашите домакини иновация на преподаване мотивира креативността и логическото мислене на техните възпитаници. След това посетихме учебни работилници и кабинети. Учениците обучаващи се в направление „Туризъм“ ни изненадаха с приготвен и сервиран от тях кетъринг в учебния ресторант на гимназията. В следобедните часове за педагозите бе организиран семинар на тема „Психичното здраве на подрастващите“, а за учениците различни дейности с практическа насоченост.

На 26 юни отпътувахме от Видин удовлетворени от споделения опит между училищата и новите приятелства. По препоръка на нашите домакини посетихме пещерата Магура и Белоградчишките скали в красивата Северозападна България.

По инфомация на: Галя Недялкова