Второ място в Областния кръг на националната олимпиада по история и цивилизации за ученик от СУ „Николай Катранов“

ВТОРО МЯСТО в Областния кръг на националната олимпиада по история и цивилизации за Светослав Йорданов, ученик в VII „а“ клас на СУ „Николай Катранов“!
Поздравления за отличното представяне на Светослав и неговия учител по този учебен предмет – г-жа Милена Димитрова!