Второкласници от СУ „Цветан Радославов“ се включиха активно в инициативата „Природата в моите очи“ на РИОСВ-гр. Велико Търново
Медиа:
Второкласници от СУ „Цветан Радославов“ се включиха активно в инициативата „Природата в моите очи“ на РИОСВ-гр. Велико Търново
Инициативата бе посветена на биологичното разнообразие и природата. В нея взеха участие 109 ученици от 14 областни училища. С рисунки, апликации, макети и други предмети на приложното изкуство участваха 9 наши възпитаници, 6 от които бяха отличени в следните категории:
– Цветни апликации – Владислав Маринов и Алекс Пантелеев от 2.а клас
– Рисунки – Стефан Кръстев от 2.а клас и Елина Тодорова, Иван Димитров и Димитър Димитров от 2.б клас
Специална грамота за подкрепа получава и г-жа Петя Димитрова, учител в ГЦОУД.
Отличените творби ще бъдат публикувани във в. „Янтра Днес“ и отразени в регионалните телевизии.
По информация на СУ „Цветан Радославов“