XII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА“ – РУСЕ, 2019
Медиа:

От 15 до 17 април 2019 година в гр.Русе се проведе XII Научно – практическа конфренция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“. На нея присъстваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, главен експерт в Дирекция „Образователни проекти и образователни програми“ при МОН Ваня Трайкова, ескперти от регионални управления на образованието, директори и учители от цялата страна.

Конференцията протече в рамките на три дни с планирани дейности, изнесени в Русенски университет „Ангел Кънчев“, „Канев център“ и детски градини в град Русе. Официалното откриване, представяне на пленарни доклади и концерт – спектакъл под надслов „Към европейски ценности и български дух“ бяха подготвили домакините за първия ден. Следващият ден премина с обмяна на опит чрез педагогически визити, представяне на доклади, работа по секции и тематични направления в залите на РУ „Ангел Кънчев“.

Участие в конференцията взе госпожа Светлана Радева, учител в ДГ „Чиполино“. Тя представи доклад, класиран от РИО – Велико Търново и финансиран за участие от МОН. Темата на доклада „Емотиконите като интерактивна форма на взаимодействие детска градина – семейство. Сътрудничество с родители за създаване на позитивна, подкрепяща среда, благоприятна за стимулиране на индивидуалното и социалното развитие на 5-6 годишните деца.“ беше избрана от учителката в резултат на проведено едногодишно обследване и внедряване на иновативна педагогическа практика в детската градина.

Докладът беше включен в една от секциите с научен ръководител доцент д-р Десислава Стоянова, която изрази положително мнение по отношение на избраната тема и представената в нея педагогическа практика, като ги определи като интересни и значими за предучилищното образование.

Третият ден беше посветен на отчитане на резултатите и закриване на събитието.

XII Научно – практическа конфренция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“ отговори на съвременните предизвикателства пред българското предучилищно образование чрез съхраняване и обогатяване на традицията, както и чрез популяризиране на добрия педагогически опит и творчески потенциал на учителя в детската градина.

 

 

По информация на ДГ „Чиполино“ – гр. Свищов