За неизпратено домашно по Viber се пише отсъствие

Учителят не може да получи обратна връзка дали е разбран урокът

Учениците, които се обучават от вкъщи асинхронно – чрез имейл, Viber, с поставени по телефона задачи, и не изпратят на учителя снимка или текстов файл с написано домашно или решени задачи от контролно, ще получават отсъствия. Това става ясно от промените в наредбата за приобщаващо образование, които са обнародвани в Държавен вестник на 27 октомври, пише „Монитор“.

„В случай че ученикът се обучава несинхронно, от разстояние в електронна среда и учителят установи, че в процеса на взаимодействие и обратна връзка за резултатите от обучението и оценяването по учебния предмет ученикът не участва, му се поставя отсъствие за съответния учебен предмет от графика за деня”, гласи промяната.

Така, ако училището е преминало към дистанционно обучение, но даден клас не използва Teams, zoom, shkolo или друга онлайн платформа, с която да се обучава във виртуална класна стая, то учителят може да пише отсъствия за часа на учениците, които не му предават поставените домашни, тъй като по този начин той не може да получи обратна връзка дали са разбрали урока.

В тези случаи обучението от разстояние би трябвало да включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. Ако ученикът не покаже на своя преподавател, че се е подготвил, то той може да му пише отсъствие за часа.

По време на синхронно обучение от разстояние в електронна среда също се следи за присъствието на учениците. Във виртуалната класна стая те могат да получат отсъствия и закъснения така, както се случва, ако избягат от час или закъснеят да влязат в следващия. Така пък в онлайн часовете учители губят поне по 5 минути, докато направят поименна проверка на всеки. В реалните стаи за това обикновено им помагат дежурните ученици или направо питат кои са отсъстващите номера класа.

За учениците, които се обучават несинхронно от вкъщи по свое желание, се дава възможност и за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда чрез не по-малко от 10 учебни часа месечно. Те трябва да бъдат разпределени между учебните предмети в зависимост от дела им в училищния учебен план.

Източник: „Монитор“, dnes.bg, БГНЕС