ЗА учениците в малките населени места да учат присъствено

Напълно подкрепяме идеята, че ротационният принцип на връщането на учениците в клас, който се прилага към момента, е неоснователен за малките училища като нашето. Броят ученици при нас е далече под този на големите училища, за които осигуряването на дистанция в клас и по време на цялостния им престой в училище със сигурност е затруднено. Можем и осигуряваме на децата достатъчно пространство, а дезинфекцията, която се извършва, е според всички изисквания. В добавка на това, влизането в сградата става през два отделни входа – за начален и прогимназиален етап. Междучасията се разминават и няма засичане на потоци ученици. Сутрин се осъществява филтър на входовете, при който се измерва температурата на влизащите и не се допуска лице с гриподобни симптоми.

Мястото на децата е в клас и нищо не може да замени „живия контакт“ и това, което той им дава!