ЗАДАЧИ, КОИТО ИЗИСКВАТ ТВОРЧЕСТВО И ЛОГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ, СА ВКЛЮЧЕНИ В ТЕСТОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА IV КЛАС

Днес се провежда външното оценяване по български език и литература  за учениците от четвърти клас.  Изпитът  започна  в 10:00  часа едновременно във всички училища на територията на страната. Времето, с което децата ще разполагат е 60 минути, а за учениците със специални образователни потребности – с до 30 минути повече.

По информация  на МОН днешният изпит  се състои  от три части. В първата децата трябва да се справят с аудиодиктовка с обем до 60 думи. Чрез нея се проверяват техните умения за прилагане на изучени правописни правила и за графическо оформяне на началото и края на изречението. Към диктовката четвъртокласниците ще решават също 10 езикови задачи с избираем отговор. Втората част от изпита включва текст за четене с разбиране и 10 тестови задачи към него – с избираем и със свободен отговор. При отворените въпроси учениците трябва да дадат кратък отговор с цитат от текста или със свои думи. Третата част е задачата за създаване на собствен текст. От учениците се изисква да създадат самостоятелно текст от няколко изречения, като покажат умения за смислово единство, езикова свързаност на написаното и творческо и оригинално мислене.

Общият брой на четвъртокласниците от община Свищов, които се явяват днес на изпит  по български език и литература е  182. Изпити се провеждат в ОУ „Филип Сакелариевич“,  ОУ „Христо Ботев“ с. Алеково, ОУ „Христо Ботев“ с. Ореш, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Овча могила, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Морава, СУ „Димитър Благоев“, СУ „Николай Катранов“ и СУ „Цветан Радославов“.

 

Искате ли да споделите Вашето мнение по тази новина? Пишете ни на obrazovanie@svishtov.bg  или коментирайте на страницата ни във Facebook