Започна изпълнениетo на дейностите по Национална програма „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ в СУ „Димитър Благоев“

Започна изпълнението на дейностите по Национална програма „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ в СУ „Димитър Благоев“, гр. Свищов.

За реализиране на ефективен образователен процес, в условията на целодневно

обучение, значителен принос има възможността то да се осъществява в съвременна

образователна среда. За целта в СУ „Димитър Благоев“ се създават условия за атрактивно обзаведени помещения за дейности по интереси и за съвременни материали, книги и игри, стимулиращи личностното развитие на учениците.

От училището са сигурили вътрешна и външна площадки с подвижна зона за обучение по безопастност на дижението по пътищата.

Оборудването, с което са обзавели площадките е:

– модел на подвижен светофар

– стоп палка;

– сигнално-предпазни жилетки ;

– комплект от 10 бр. пътни знаци;

– симулационни очила;

– табла за обучение по БДП;

– 10 бр. конуса;

– 1 бр. детски велосипед;

– 1 бр. детска каска за велосипедист;

– 1 бр. програмируем учебен робот.

Учениците от 2-ри „а“, „б“, „в“ и 3-ти „в“ клас си припомниха основните правила за безопасно движение по пътищата и започнаха работа по програмирането на робота.

Предстоят дейности и на външната разчертана площадка с велосипедист, регулировчик и други.

По информация на СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов