Започна провеждането на Националните кръгове на олимпиадите
Медиа:

На 27 се проведоха националните кръгове по:   „Математика“, „Химия и опазване на околната среда“, „География и икономика“, „Астрономия“„Философия“, „Информационни технологии“, „Английски език“, „Руски език“, „Испански език“ и „Италиански език“ , както и Националните кръгове на олимпиадите по: „Немски“ и по „Френски език“

Днес, 28 юни от 8 ч. започнаха Националните кръгове на олимпиадите по:   „Български език и литература“, Математическа лингвистика“, „Физика“, „Информатика“, „Знам и мога“, „Гражданско образование“ и „Техническо чертане“   28.6.2020 г. – 14 ч. – Националните кръгове на олимпиадите по:   по „История и цивилизации“ и „Биология и здравно образование“   Националното състезание „Математика за всеки“ ще се проведе също на 28 юни 2020 г.

Очаква се да бъдат спазени всички условия за дезинфекция, съобразени с епидемичната ситуация при установени мерки за безопасност.

Източник: МОН