ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ
Медиа:

Със Заповед № 1732 РД 01-03/18.11.2020 г. на кмета на община Свищов се предприемат следните мерки за ограничаване разпространението на Covid-19 на територията на община Свищов, с цел осигуряване живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите служители в училищата:

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата на територията на община Свищов, както следва: СУ “Димитър Благоев”, СУ “Николай Катранов”, СУ “Цветан Радославов” за класовете от пети до седми клас включително за времето от 19.11.2020 г. до 30.11.2020 г.

2. Преустановяват се присъствените учебни занятия в СУ “Николай Катранов” гр. Свищов за класовете от начален етап за времето от 19.11.2020 г. до 30.11.2020 г.

3. Директорите на училищата да организират обучение за учениците от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, при условията на чл. 115а, ал.1 от ЗПУО.

zapoved sayt