ЗАПОВЕД НА МОН ОТ 29.04.2021 г.
Медиа:

График на МОН за присъствено обучение на учениците през месец май 2021 година.