Заповед № РД 09-3171/12.11.2020 г.за организиране обучението от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, при условията на чл. 115а, ал.1 от ЗПУО за учениците от V до XII клас (публ.12.11.2020 г.)

zap3171_12112020

Министерство на образованието и науката