ЗАПОВЕД ОТ МОН № РД09- 3457/26.11.2020 Г. ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В ПЕРИОДА ОТ 30.11.2020 Г. ДО 21.12.2020 Г. ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Заповед № РД09-3457/26.11.2020 г. за обучението на учениците в периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. от разстояние в електронна среда (публ.27.11.2020 г.)

zap3457-ORES_uchilishta-27112020

Министерство на образованието и науката