ЗАПОВЕД ОТ МОН № РД09-3464/27.11.2020 Г. ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Заповед № РД09- 3464/27.11.2020 г. за осъществяване на педагогическо взаимодействие от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии и с участието на родители (публ.27.11.2020 г.)

zap3464-ORES_DG-27112020 (1)

Министерство на образованието и науката