ЗАПОВЕД ОТ МОН ЗА ОТМЯНА НА  ЗАПОВЕД № РД09-3172/12.11.2020 г. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Заповед № РД09-3462/27.11.2020 г. за отмяна на Заповед № РД09-3172/12.11.2020 г. за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда по решение на областните/ общинските кризисни щабове и/или регионалната здравна инспекция (публ.27.11.2020 г.)

zap3462-otmenja-zap3172_27112020

Министерство на Образованието и Науката