ЗАЩО ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В СВИЩОВ НЯМА ДА РАБОТЯТ?

Уважаеми съграждани,
Скъпи родители,
Община Свищов и Общински кризисен щаб предприеха действия за преустановяване работата на детските градини, съобразно общата епидемична ситуация и разбира се вземайки под внимание данните на заболелия педагогически и непедагогически персонал, медицинските служители и децата в детските заведения в Свищов.
Ситуацията в цифри изглежда така:

Общ брой деца в градините: 811
Брой болни деца: 102 – 13%
_________
Общо брой педагогически специалисти: 75
Брой педагогически специалисти в болничен: 22 или 29 % от общия брой
_________
Общ брой непедагогически персонал: 90
Брой непедагогически персонал в болничен: 23 или 26 % от общия брой
/различни длъжности, някои от които са единствена бройка за детското заведение/
_________
Общ брой медицински специалисти: 7
Брой на медицинските специалисти в болничен: 4 или 54% от общия брой

Така представената здравна картина поставя в невъзможност детските градини да организират учебния процес, безопасността и качествените грижи за децата.
Драстично намаления медицински персонал затруднява упражняването на качествен филтър върху здравословното състояние на децата, които пристигат сутрин. Липсата на достатъчно медицински и обслужващ персонал намалява ефективността върху осъществяването на противоепидемичните мерки и дезинфекцията в помещенията.

Създалата се обстановка поставя в риск здравето на децата, което е управленска отговорност и отговорност на персонала във времето, когато те са в детската градина. Тази отговорност е прекалено голяма, за да бъде пренебрегната. Убедени сме, че поверявайки децата си на чужди грижи, всеки родител има доверие и очаква правилни решения за живота и здравето на детето си, което всъщност е най-важното.
Съжаляваме за неудобството, което изпитват някой семейства при така създадената ситуация, но тя не е по желание, а наложителна и причинява неудобства на всички ни.

Призоваваме за разбиране и спазване на противоепидемичните мерки, с цел ограничаване разпространението на заразата и излизане по-бързо от здравната криза.

КРИЗИСЕН ЩАБ – ОБЩИНА СВИЩОВ