Златна Панега Цимент АД – Стажантска програма 2020

Златна Панега Цимент АД – Стажантска програма 2020

 

За поредна година Титан България предлага стажантска програма за студентите на Стопанска академия „Д. А. Ценов“- Свищов.
Стажът, който предлагат е платен, с минимална продължителност от 1 месец (и възможност за удължаване от 3 до 6 месеца). Осигурява се храна и безплатен транспорт.Подробна информация  за обявите може да прочетете към следните отделни позиции:

  1. СТАЖАНТИ В ОТДЕЛ ПЛАНИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ – в офис София
  2. СТАЖАНТИ В ОТДЕЛ СЧЕТОВОДСТВО – в офис София
  3. СТАЖАНТИ В ОТДЕЛ ПЛАНИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ – в офис Златна Панега
  4. СТАЖАНТИ В ОТДЕЛ СЧЕТОВОДСТВО – в офис Златна Панега

По информация на СА „Д. А. Ценов“- Свищов