123 ЗРЕЛОСТНИКА ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ СЕ ЯВЯВАТ ДНЕС НА ВТОРА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА МАТУРА

Днес се провежда вторият задължителен държавен изпит. За учениците от профилираните гимназии той е по учебен предмет по избор, с изключение на български език и литература, като условието е предметът да е изучаван  като профилиращ в 11-и и 12-и клас.

В Министерството на образованието и науката бе изтеглен вариант 2 за втория задължителен зрелостен изпит по предмети. Вариантът бе изтеглен от журналист в присъствието на служебния министър на образованието и науката проф. д-р Сашо Пенов.

Изпитния ден в цялата страна започна тази сутрин в 8:30 часа.

Общият брой на учениците от община Свищов, които са допуснати и се явяват днес на втори държавен изпит днес е 123.  Изпит по английски език полагат 82 зрелостника , двама по немски език, 30 по предприемачество, 7 по информатика и информационни технологии, история и цивилизация – 2.

Завършващите професионални паралелки и професионални гимназии полагат  изпит за придобиване на професионална квалификация.

Към момента изпитния ден протича нормално, матури се провеждат в три от училищата – СУ „Николай Катранов“, СУ „Димитър Благоев и СПГ „Алеко Константинов“, а зрелостниците на  ПДТГ „Д. Хадживасилев“ се явяват на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – дипломен проект по професии „Организатор Интернет приложения“ и „Организатор на туристическа агентска дейност“.