Община Свищов

5250, гр. Свищов, ул. ”Цанко Церковски” 2

Общински център за Адм. Обслужване и информация за граждани:Тел: 0631 / 68 132

Уеб сайт: www.svishtov.bg
E-mail: obshtina@svishtov.bg

Отдел „Други дейности по образованието“

5250, гр. Свищов, ул. „Димитър Анев“ 2

Началник отдел – Румяна Кузева: 0882303509

Уеб сайт: www.obrazovanie-sv.bg
E-mail: obrazovanie@svishtov.bg