Община Свищов разполага с добре развита мрежа от учебни заведения, с оптимална структура за удовлетворяване на  потребностите за общо образование, постигнати са напълно държавните образователни изисквания, задоволени са желанията на родителите за достъп до детски заведения. В общината няма сегрегирани училища поради извършена оптимизация на общинската училищна мрежа и реализиране на балансирана политика на Община Свищов по отношение на включващото образование. Обучението се извършва в смесени детски градини и училища. На територията на Община Свищов функционират 10 училища, както следва: 1 Основно училище на територията на града- ОУ „Филип Сакелариевич“; 3 Средни училища- СУ „Николай Катранов“; СУ „Димитър Благоев“; СУ „Цветан Радославов“; 2 Професионални училища- ПДТГ „Димитър Хадживасилев“; СПГ „Алеко Константинов“ и 4 Основни училища в населените места от общината- ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Морава; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Овча могила; ОУ „Христо Ботев“ с. Алеково; ОУ „Христо Ботев“ с. Ореш.

РЕГИСТЪР НА УЧИЛИЩАТА В ОБЩИНА СВИЩОВ

РЕГИСТЪР НА УЧИЛИЩАТА В ОБЩИНА СВИЩОВ

СУ „Димитър Благоев“

СУ „Димитър Благоев“

Свищов, 5250, ул. "Петър Ангелов" 17, тел.: 0631/6-06-01, e-mail: info-300816@edu.mon.bg

СУ „Николай Катранов“

СУ „Николай Катранов“

Свищов, 5250;  ул. "Христаки Павлович" 8; тел.: 0631/ 60951 - Директор, 0631/ 60865 - Секретар, e-mail: sounkatranov@gmail.com  

СУ „Цветан Радославов“

СУ „Цветан Радославов“

Свищов 5250, ул. "Черни връх" 66, тел.: 0631/ 6-40-09, 0631/ 6-43-83, 0631/ 6-42-84; http://su-cvetanradoslavov.com sou_cvetan_radoslavov@abv.bg

ОУ „Филип Сакелариевич“

ОУ „Филип Сакелариевич“

Град: Свищов, 5250; ул. "Алеко Константинов" 24; тел.: 0631/6-05-35; e-mail: info-300801@edu.mon.bg web: https://oufilipsacelarievich.com/

ПДТГ „Димитър Хадживасилев“

ПДТГ „Димитър Хадживасилев“

Свищов 5250, ул. "Димитър Хадживасилев" 11, тел.:  0631/ 6 43 84, 0 631/ 6 43 84, e-mail: dtg.svishtov@gmail.coм

СПГ „Алеко Константинов“

СПГ „Алеко Константинов“

Свищов 5250, ул. "Искър" 19, тел.: 0631/ 60812 - Директор, 0631/ 60851 - Канцелария, e-mail: lps_svishtov@abv.bg

ОУ „Христо Ботев“ с. Алеково

ОУ „Христо Ботев“ с. Алеково

Област Велико Търново, Община Свищов, село Алеково 5288 Телефон: +359 88 510 7273 Email: info-300803@edu.mon.bg] https://oualekovo.net/

ОУ „Христо Ботев“ с. Ореш

ОУ „Христо Ботев“ с. Ореш

Област Велико Търново, община Свищов, с. Ореш 5280, ул. "Главна" 7, тел.: 0889327614, Телефон: +359 88 932 7614 Email: info-300810@edu.mon.bg https://ouoresh.com/index.php Директор: Маргарита Лазарова Мариянова

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Овча могила

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Овча могила

Област Велико Търново, община Свищов, село Овча Могила 5295, тел.: 063/ 272 417

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Морава

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Морава

Основно училище „Св.св.Кирил и Методий” е конкурентоспособно училище, с утвърден престиж и авторитет в бързо изменящите се условия на образователно-възпитателния процес, способно да формира у...