В община Свищов функционират  8 детски заведения и изнесени групи към тях, както следва: ДГ „Васил Левски“, с изнесена група на ул. „Плевенско шосе“; ДГ „Калина Малина“ с изнесени групи в с. Вардим, на ул. „Княз Борис “ и изнесена група в с. Българско Сливово; ДГ „Радост“; ДГ „Чиполино“; ДГ „Слънчо“; ДГ „Зорница“ с. Ореш с изнесени групи в с. Морава, в с. Овча могила и с. Драгомирово и ДГ „Радост“ с. Царевец с изнесени групи в с. Хаджидимитрово, с. Козловец и с. Алеково. За децата от прилежащите към Общината села, в които няма училища и детски градини е организиран транспорт.

ДГ “Васил Левски”

ДГ “Васил Левски”

ДГ "Васил Левски", гр. Свищов, ул. ”Г. Владикин” № 3, тел.: 0884303157; 0631/60299 e-mail: vasillevski1@abv.bg   ДГ "Васил Левски" - изнесена група, гр. Свищов, ул. ”Плевенско...

ДГ “Радост”

ДГ “Радост”

ДГ “Радост”, гр. Свищов, ул. “Черни връх” № 62, тел.: 0884303159, 0631/60902, e-mail: radost125@abv.bg   Директор: Лилия Георгиева Тодорова     ГОДИШЕН ПЛАН ПРОГРАМА ЗА...

ДГ “Калина Малина”

ДГ “Калина Малина”

ДГ „Калина Малина”, гр. Свищов, ул. ”Христаки Павлович” №10, тел.: 0884303164, 0631/60380, e-mail: kalinamalina_sv@mail.bg ДГ „Калина Малина”- изнесена група, гр. Свищов , ул. "Цар Борис" 36,...

ДГ “Слънчо”

ДГ “Слънчо”

ДГ „Слънчо”, гр. Свищов, ул. ”Черни връх” №68, тел.: 0884303162, 0631/60944 e-mail.: sunny1958@abv.bg   Директор: Цветана Димитрова Трифонова   МЕРКИ КАЧЕСТВО ГОДИШЕН ПЛАН 2018-2019 ПРАВИЛНИК ЗА...

ДГ “Чиполино”

ДГ “Чиполино”

ДГ „Чиполино”, гр. Свищов, ул. ”Трети март” №93А, тел.: 0884303161, 0631/60275 e-mail: chipolino1972@abv.bg   Директор: Боряна Цветанова Цонова     ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН 2017-2020 МЕРКИ ЗА...

ДГ “Зорница” с. Ореш

ДГ “Зорница” с. Ореш

ДГ „Зорница", с. Ореш, ул. ”Главна” № 11 тел.: 0884303175, 06328/2064, e-mail: dgzornitsaoresh@abv.bg ДГ „Зорница”- изнесена група, с. Драгомирово, ул. "Двадесет и осма" №1 тел.: 06320/2680...

ДГ “Радост” с. Царевец

ДГ “Радост” с. Царевец

ДГ „Радост”, с. Царевец, ул. "Четвърта" №3 тел.: 0884303179, 06329/2253, e-mail: stoanka11@abv.bg ДГ „Радост” - изнесена група, с. Алеково, ул. "Първа" №39 тел.: 06322/2207 ДГ...