В община Свищов функционират  7 детски заведения и изнесени групи към тях, както следва: ДГ „Васил Левски“, с изнесена група на ул. „Плевенско шосе“; ДГ „Калина Малина“ с изнесени групи в с. Вардим и в с. Българско Сливово; ДГ „Радост“; ДГ „Чиполино“; ДГ „Слънчо“; ДГ „Зорница“ с. Ореш с изнесени групи в с. Морава, в с. Овча могила и с. Драгомирово и ДГ „Радост“ с. Царевец с изнесени групи в с. Хаджидимитрово, с. Козловец и с. Алеково. За децата от прилежащите към Общината села, в които няма училища и детски градини е организиран транспорт.

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА  СВИЩОВ

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СВИЩОВ

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СВИЩОВ

ДГ „Васил Левски“

ДГ „Васил Левски“

ДГ "Васил Левски", гр. Свищов, ул. ”Г. Владикин” № 3, тел.: 0884303157; 0631/60299 e-mail: info-301801@edu.mon.bg  Директор: Антония Бернардова Матова   ДГ "Васил Левски" - изнесена група,...

ДГ „Радост“

ДГ „Радост“

ДГ “Радост”, гр. Свищов, ул. “Черни връх” № 62, тел.: 0884303159, 0631/60902, e-mail: info-301802@edu.mon.bg   Директор: Силвия Веселинова Иванова   ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА...

ДГ „Калина Малина“

ДГ „Калина Малина“

ДГ „Калина Малина”, гр. Свищов, ул. ”Христаки Павлович” №10, тел.: 0884303164, 0631/60380, e-mail: info-301803@edu.mon.bg ДГ „Калина Малина” - изнесена група, с. Българско Сливово, ул.Димитър Борисов №...

ДГ „Слънчо“

ДГ „Слънчо“

ДГ „Слънчо”, гр. Свищов, ул. ”Черни връх” №68, тел.: 0884303162, 0631/60944 e-mail.: info-301805@edu.mon.bg   Директор: Цветана Димитрова Трифонова   Детската градина е открита като целодневна...

ДГ „Чиполино“

ДГ „Чиполино“

ДГ „Чиполино”, гр. Свищов, ул. ”Трети март” №93А, тел.: 0884303161, 0631/60275 e-mail: info-301806@edu.mon.bg   Директор: Боряна Цветанова Цонова   ДЕТСТВО В “ЧИПОЛИНО” /химн на детската градина...

ДГ „Зорница“ с. Ореш

ДГ „Зорница“ с. Ореш

ДГ „Зорница", с. Ореш, ул. ”Главна” № 11 тел.: 0884303175 e-mail: info-301814@edu.mon.bg ДГ „Зорница”- изнесена група, с. Драгомирово, ул. "Двадесет и осма" №1 тел.: 06320/2680...

ДГ „Радост“ с. Царевец

ДГ „Радост“ с. Царевец

ДГ „Радост”, с. Царевец, ул. "Четвърта" №3 тел.: 0884303179, 06329/2253, e-mail: info-301818@edu.mon.bg ДГ „Радост” - изнесена група, с. Алеково, ул. "Първа" №39 тел.: 06322/2207 ДГ „Радост”...