16 НОЕМВРИ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА В СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“
Медиа:
На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността. Като член първи е залегнала дефиницията на това що е толерантност.
Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.
За да има толерантност – трябва да има знания, откритост, общуване и свободата на мисълта, съвестта и убежденията.
В първи „А“ клас научиха какво е да бъдеш толерантен и напълниха сърце с доброта, сърдечност, уважение и прошка.
Първи „в“ клас научиха думата „толерантност“. Изгледаха видео и изработиха табло на толерантността. Разбраха, че за да са толерантни, трябва да правят добрини, трябва да приемат всички различия на хората, трябва да са търпеливи и съпричастни. Припомниха си вълшебните думи и дадоха различни примери от живота, в който са били толерантни.
Трети „б“ клас също си изработиха дърво и говориха за толерантността.
Когато говорим за толерантност на едно общество може би е добре първо да се замислим за нашата лична толерантност. Бъдете толерантни!
По информация на СУ „Димитър Благоев“
Потърсете ни във Фейсбук