СТАРТИРАХА МАРТЕНСКИТЕ КОНКУРСИ

 ОБЩИНА СВИЩОВ,

ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРА И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“

И ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ“

 

обявяват

 

 

К О Н К У Р С

за рисунка, мартеница и мартенско пано

2024

 

 

 РЕГЛАМЕНТ


 

Условия за участие:

Участие могат да вземат учебни и социални заведения, неправителствени организации, културни институции, творчески формации, държавни и общински учреждения, ученици, семейства, граждани и др.

 

Състезателни категории:

 • Рисунка;
 • Пано;
 • Мартеница.

 

Възрастови категории:

 • 3-6 години;
 • 7-11 години;
 • 12-15 години;
 • 16-18 години.

 

Изисквания за авторство и идентификация:

Всяка рисунка, пано или мартеница следва да бъде оригинална авторска творба.

Форматът за рисунките е по избор, максимум 50х70 см.

Техниката е свободна: акварел, флумастер, молив, колаж или др.

 

На гърба на всяка рисунка, пано или мартеница задължително трябва да бъдат изписани четливо следните данни:

 • имената на участника;
 • възраст;
 • пълен адрес (град/село, квартал, улица, №, етаж, апартамент);
 • контактни данни (телефон или e-mail) на училището, учителя или родителя.

Творби  с непълни данни няма да бъдат допуснати за участие в конкурса. Всеки участник следва да има предвид, че посочените лични данни ще бъдат  обработвани във връзка с извършването на информационни и комуникационни дейности по отношение на настоящия конкурс. В тази връзка се приема, че авторът на всяка творба декларира своето съгласие за обработване на личните му данни.

 

Представяне на творбите:

Срокът за представяне е до 17:00 часа на 20.02. 2024  г.

Творбите се приемат в Отдел „Образование“, на адрес: 5250 гр. Свищов, ул. „Димитър Анев“ №2а, (в сградата на Финансов отдел ), етаж 1, стая № 9

 

Резултати:

Творбите ще бъдат подредени в Градската художествена галерия на 01.03.2024 г.

Наградените ще бъдат обявени на  на сайта: www.svishtov.bg; www.obrazovaniesv.bg и на Facebook: Култура Община Свищов; Образование в Свищов.

  

Организаторите си запазват правото да публикуват публично предложенията и да ги използват в подреждането на тематични изложби.

 

За повече информация:

тел.: + 359 88 590 9156,

e-mail: konkursi@svishtov.bg