49 ученици, учители и бивши възпитаници на СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов засадиха гора
Медиа:

49 ученици, учители и бивши възпитаници на СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов засадиха горичка. Въпреки участието си в множество кампании за засаждане на дръвчета, това е първата гора, която доброволците засаждат самостоятелно. На 24 април, денят на първото издание на президентската инициатива „Да засадим дърво, да възродим българската гора“, доброволците засадиха 403 тополи в с. Морава.
Идеята за президентската инициатива „Да засадим дърво, да възродим българската гора“ възниква през 2020 г. Тя ще бъде ежегодна и ще се провежда два пъти годишно– през пролетта и през есента.
Основна нейна цел е възстановяване площта на горските територии и в страната с доброволен труд чрез залесяване с характерните за всеки район дървесни видове, озеленяване на съществуващи и създаване на нови паркови пространства с доброволния труд на хората и съхраняване на климатичните дадености на страната.
Учениците от СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов бяха поканени да се присъединят и станат част от президентската инициатива след като дълги години доказваха успешно инициативността и готовността си за доброволческа дейност в Международната награда на херцога на Единбург, чийто патрон е Президента.
Първото издание на президентската инициатива „Да засадим дърво, да възродим българската гора“ се състоя на 24 април 2021 г. едновременно в различни части на страната, където младите хора и техни преподаватели залесяваха и озеленяваха, с подкрепата на разсадниците към държавните горски стопанства, любезно осигурили необходимите фиданки.
Президентът на Републиката г-н Румен Радев, членове на неговият екип и на Администрацията на президента залесиха участък в Плана планина.
Доброволците от СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов засадиха гора в с. Морава, благодарение на изключителното съдействие и подкрепа от страна на:
🌳 кметът на Община Свищов – г-н Генчо Генчев
🌳 инж. Иван Калчев от отдел „Екология“ на Община Свищов, съдействал за намирането на терена;
🌳 инж. Диляна Чоранова-Коева – директор на Държавно горско стопанство гр. Свищов и екипът й за осигурените фиданки, професионални насоки и съдействие в процеса на залесяване;
🌳 кметът на село Морава – г-н Петко Божанов, осигурил терена и изключително любезното домакинство на мероприятието;
🌳 г-н Христо Цветанов, управител на Кемапул, осигурил машини за подготовката на терена и поддържането на гората.
Обединяването на всички нас около идеята да облагородим средата, в която живеем и да спомогнем за опазване на климата, ни даде силата заедно да започнем от тази пролет кампания за посаждане на дърво и залесяване на горски територии и всеки да привнесе своите ценности.
Обединени да успеем за бъдещето на децата, на страната, на региона.

По информация на: СУ „Д.Благоев“