7 учители от СУ „Димитър Благоев“-гр. Свищов посетиха Първа Частна Математическа Гимназия „Питагор“ – гр. София – партньори по Национална програма „Иновации в действие“
Медиа:

На 11 и 12.05.2021 г . в гр. София, 7 учители от СУ „Димитър Благоев“-гр. Свищов посетиха Първа Частна Математическа Гимназия „Питагор“ – гр. София – партньори по Национална програма „Иновации в действие“. Иновативните училища извършват двустранно сътрудничество за обмен на иновативни практики, като реализират взаимни посещения на място в училището партньор. Общата цел е създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците, като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират и експериментират чрез пряк обмен.
Домакините от Първа Частна Математическа Гимназия „Питагор“ – гр. София бяха подготвили богата двудневна програма. Иновациите, които представиха бяха в направленията Математика, Английски език, Информатика, Природни науки и спорт. Учениците от 6-тите класове представиха състезание „Хранене в баланс – здраве в аванс“.
Срещата приключи с разговор за иновативните подходи и рефлексия с участвалите учители. Предстои въвеждане на иновативните подходи в СУ „Димитър Благоев“, използвайки и STEM центъра по природни науки, който се изгражда по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ в голяма категория (до 300 000 лв.).
Специални благодарности към организаторите и до нови срещи!

Учителите на снимката от ляво на дясно:
Г-жа Антония Дамянова – учител по английски език
Г-жа Марияна Цветанова – учител по природни науки
Г-жа Наталия Господинова – учител по математика
Г-жа Таня Божинова – учител по природни науки (зам.директор)
Г-н Милен Иванов – учител по ФВС
Г-жа Мариета Николова – учител по ИТ
Г-жа Красимира Кирчева – учител по английски език