85 години Стопанска академия „Д. А. Ценов“

Уважаеми дами и господа,
Скъпи възпитаници, приятели и съмишленици на Стопанската академия,

На 8 ноември 2021 г. се навършват 85 години от създаването на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов. В основата на нейната славна история стои актът на дарението на бележития възрожденец Димитър А. Ценов, който с думите „Като принасям своята скромна лепта на народния олтар, свършвам с благопожеланието, щото българския народ да върви безспир по пътя на културния напредък към постигането на своя идеал“ завещава на родния си град не само своето богатство, но и своята мечта.

За отбелязване на годишнината Академичното ръководство прие Събитиен календар с множество и разнообразни събития, инициативи и дейности, които да привлекат вниманието на обществеността, както към достойното минало, така и към приноса на Стопанската академия в развитието на съвременната образователна и научна среда, поддържайки жива връзка с практиката. Чрез тях създаваме атмосфера на съпричастност и принадлежност към академичната общност както от страна на студентите, възпитаниците, преподавателите и служителите на Академията, така и сред обществеността в местен, регионален, национален и международен план.

Във връзка с годишнината стартира дарителска кампания под наслов „Моята скромна лепта“, целяща финансовото обезпечаване на предприетите инициативи. Обръщаме се към всички родолюбиви българи: СТАНЕТЕ ДАРИТЕЛИ! ПРИНЕСЕТЕ СВОЯТА СКРОМНА ЛЕПТА, КАКТО ТОВА СТОРИ ПРЕДИ 109 ГОДИНИ ДИМИТЪР АПОСТОЛОВ ЦЕНОВ! Вашето съпричастие, волята Ви за подобен великодушен акт, са ярък белег не само за интелектуална и духовна щедрост, те са мяра за благодарната ни памет към делото на онези, първите, прозрели напред в бъдещето, посветили цялата си човешка и творческа енергия, таланта си, богатството си, на каузата за въздигането и разцвета на българската просвета и култура.