Аплодисменти за учителите на СУ „Николай Катранов“
Медиа:

Аплодисменти за учителите на СУ „Николай Катранов“ за принос в реализиране на проект „Равнище на формираност на социолингвистични и социокултурни компетентности в начална и училищна възраст“.