Честита 2020/2021 учебна година, ПДТГ „Димитър Хадживасилев“!
Медиа:

Честита 2020/2021 учебна година!

Днес открихме 136-тата учебна година в летописа на нашата любима гимназия.

Гости на тържеството бяха: г-жа Румяна Кузева – началник на отдел „Образование”, Община Свищов, проф. д-р Марияна Божинова, ректор на СА „Димитър Апостолов Ценов”, Гергана Живкова – управител на „АЛМА СИСТ” ООД, Ахмед Куйтов – председател на Управителния съвет на СОПД „ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВИ”, г-жа Райна Пенева, бивш директор на гимназията.

 

Поздравителни адреси получихме от: г-жа  Милена Дамянова, председател на комисията по образованието и науката в 44-тото Народно събрание на Република България, д-р Станислава Стоянова, народен представител от ПГ на ПП ГЕРБ в 44-то Народно събрание на Република България, инж.Розалия Личева, началник на РУО-Велико Търново, от д-р Кристиян Кирилов, председател на Общински съвет гр.Свищов,  от Общинска структура на ПП ГЕРБ, гр.Свищов , от Група общински съветници от Площад „Алеко”, от Екипа на Орак Дигитална Учителска Академия.

Лично с приветствени думи към учениците и учителите се обърнаха: г-жа Румяна Кузева – началник на отдел „Образование”, Община Свищов, която прочете поздравителен адрес от името на  г-н Генчо Генчев, кмет на Община Свищов,  проф.д-р Марияна Божинова, ректор на СА „Д.А.Ценов”, г-жа Гергана Живкова – управител на „АЛМА СИСТ” ООД, г-н Ахмед Куйтов – председател на Управителния съвет на СОПД „ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВИ” и г-жа Райна Пенева, бивш директор на гимназията.

Директорът на гимназията, госпожа Румяна Иванова  се обърна към новопостъпилите осмокласници със следните думи „В този ден с благодарност си спомняме за Димитър Хадживасилев, чийто дарителски жест стои в основата на създаването на гимназията. Поздравявам ви за избора да учите в първата българска търговска гимназия! Тази гимназия през годините са завършили много достойни личности, оставили следа в икономическия и политически живот на България. Вие избрахте най-модерните и високоплатени специалности –„ Системно програмиране” и „Електронна търговия”.Девизът на нашата гимназия е”Винаги първи”. С подписаното със СА „Димитър А.Ценов” споразумение за съвместно обучение по учебни предмети от професионалната подготовка вие ще бъдете първите с крачка пред другите, продължавайки в следващата образователна степен. Затова Ви пожелавам – да бъдете здрави, да бъдете любознателни и отговорни в усвояването на избраната специалност и професия.”

Тя благодари на  партньорите –  СА „Д.А.Ценов”, работодателите, община Свищов, Обществения съвет към гимназията и СОПД „Институт Перспективи”  за подкрепата   в постигаме на  общата цел – модерно професионално образование и  им пожела устойчиво развитие.

На  учителите пожела здраве и  творческа енергия за да водят  ученици с любов по пътя на знанието!

 

Източник: ПДТГ „Димитър Хадживасилев“